č.  41/VS/2016 (KP)
mezi městem Tachov a obcí Chodský Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 24.02.2016 Účinnost od: 31.03.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 317