č.  2/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Starý Plzenec a obcí Nezbavětice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.11.2017 Účinnost od: 13.12.2017
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 9