č.  158/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Planá a obcí Broumov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 25.06.2012 Účinnost od: 08.08.2012 Zrušeno: 01.06.2018
Uveřejněno v č. 6/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 432