Dodatek  č.  24/VS/2018 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Holoubkov a obcí Medový Újezd - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 01.10.2018 Účinnost od: 12.10.2018 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 232