č.  35/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Dražovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 04.04.2017 Účinnost od: 29.04.2017 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 256