Dohoda  č.  6/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2013 Účinnost od: 05.12.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 36