Dodatek  č.  11/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Nevolice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 16.11.2015 Účinnost od: 11.12.2015 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 29