č.  115/VPS/47/2011
uzavřená mezi městem Hrádek nad Nisou a obcí Rynoltice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 07.03.2011 Účinnost od: 07.04.2011
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 253