č.  87/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Rybník - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 24.06.2020 Účinnost od: 17.07.2020
Uveřejněno v č. 7/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 396