Dohoda  č.  16/VS/2006 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Bukovany a obcí Citice - výkon působnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2005 Účinnost od: 04.03.2006
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 38