č.  98/VPS/ÚPČ1/2007
uzavřená mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Obcí Paseky nad Jizerou - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o územně-plánovací činnosti
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2007 Účinnost od: 16.05.2007 Zrušeno: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 206