č.  5/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 66