č.  47/VS/2016 (KP)
mezi městem Všeruby a obcí Zahrádka - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 18.12.2015 Účinnost od: 27.01.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 329