č.  57/VS/2013 (KP)
uzavřená mezi městem Planá a obcí Lestkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 08.07.2013 Účinnost od: 07.08.2013 Zrušeno: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 4/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 287

zrušeno 24/VS/2019 (KP)