Dodatek  č.  10/VS/2019 (KP)
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Město Touškov a obcí Křelovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 28.11.2018 Účinnost od: 21.12.2018
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 23