č.  13/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Sadov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 02.05.2005 Účinnost od: 09.06.2005
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 32