č.  112/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Poděvousy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 21.08.2019 Účinnost od: 17.09.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 468