Dodatek  č.  36/VS/2017 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a obcí Brod nad Tichou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 03.05.2017 Účinnost od: 21.06.2017 Zrušeno: 09.02.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 258

zrušeno 19/VS/2019 (KP)