č.  71/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Chlumčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.03.2020 Účinnost od: 21.04.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 336