Dodatek  č.  5/VPS/OP/3/2018
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 23.04.2018 Účinnost od: 25.05.2018 Zrušeno: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 3/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 22