Sdělení  č.  KK01/2008
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Stanovení počtu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2008 Účinnost od: 25.07.2008
Uveřejněno v č. 3/2008 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 34