Dodatek  č.  105/VPS/20/2011
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a obcí Rádlo - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 06.01.2011 Účinnost od: 10.02.2011
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 232