č.  30/VS/2016 (KP)
mezi městem Mýto a obcí Medový Újezd - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 27.12.2015 Účinnost od: 11.03.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 288