č.  112/VPS/46/TP/18/201
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Sosnová - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích a výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.02.2011 Účinnost od: 05.04.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 247