Nařízení  č.  4/2002 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu ve smyslu § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 16.04.2002 Účinnost od: 15.05.2002 Zrušeno: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 20

zrušeno 5/2011 (KP)