č.  11/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Holýšov a obcí Všekary - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 27.06.2018 Účinnost od: 01.08.2018
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 186