č.  66/VS/2016 (KP)
mezi městem Tachov a obcí Částkov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 11.05.2016 Účinnost od: 13.06.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 386