č.  6/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Josefov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.10.2015 Účinnost od: 12.11.2015
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 59