č.  20/VPS/OP/6/2020
uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Albrechtice v Jizerských horách - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 18.06.2020 Účinnost od: 10.07.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 50