Dodatek  č.  68/VS/2014 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Horšovský Týn a obcí Mezholezy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.09.2014 Účinnost od: 16.10.2014 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 5/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 342

zrušeno 117/VS/2019 (KP)