Dohoda  č.  6/VS/2012 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.11.2011 Účinnost od: 17.12.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 68