č.  97/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Meclov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 26.09.2016 Účinnost od: 19.11.2016
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 482