Obecně závazná vyhláška  č.  1/2005 (KH)
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Královéhradeckého kraje č. 4/2004 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje, o symbolech Královéhradeckého kraje a jejich užívání
Oblasti úpravy:
Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Symboly krajů.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2005 Účinnost od: 05.05.2005
Uveřejněno v č. 1/2005 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 2