č.  23/VPS/OP/4/2020
uzavřená mezi městem Tanvald a městem Smržovka - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 03.06.2020 Účinnost od: 25.06.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 56