č.  27/VPS/Př/17/2019
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Sychrov - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 24.01.2019 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 58