Dodatek  č.  17/VPS/Př/6/2021
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a městem Rokytnice nad Jizerou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 24.06.2019 Účinnost od: 03.03.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 118