Sdělení  č.  KP04/2019
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Bezdružice a obcí Cebiv k zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 14.08.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 500