č.  97/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a městem Staňkov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 27.05.2020 Účinnost od: 09.10.2020
Uveřejněno v č. 8/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 426