č.  37/VS/2016 (KP)
mezi městem Stříbro a obcí Vranov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 03.11.2015 Účinnost od: 06.02.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 308