č.  9/VPS/PK/2/2016
uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Brniště - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Stavební úřady.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2016 Účinnost od: 09.03.2016 Zrušeno: 11.03.2017
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 72

zrušeno 8/VPS/PK/1/2017_zruš