Nařízení  č.  17/2012 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje podle jiného právního předpisu
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Městská hromadná přeprava osob.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2012 Účinnost od: 01.01.2013 Zrušeno: 01.07.2013
Uveřejněno v č. 6/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 294

zrušeno 3/2013 (KL)