Dohoda  č.  4/VS/2010 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.2009 Účinnost od: 30.12.2009 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 15