č.  11/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon přenesené působnosti v oblasti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.03.2009 Účinnost od: 02.04.2009
Uveřejněno v č. 2/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 26