č.  97/VS/2016 (KS)
mezi městem Nymburk a obcí Dvory - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 15.04.2016 Účinnost od: 16.06.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 480