Dodatek  č.  5/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a obcí Borovno - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2015 Účinnost od: 04.12.2015 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 12

zrušeno 89/VS/2020 (KP)