č.  82/VS/2016 (KP)
mezi městem Stříbro a obcí Benešovice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 16.06.2016 Účinnost od: 13.07.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 432