č.  144/VPS/82/2015
uzavřená mezi městem Semily a obcí Bystrá nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2015 Účinnost od: 08.04.2015 Zrušeno: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 335