č.  65/VPS/Př/51/2019,
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Josefův Důl - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 19.02.2019 Účinnost od: 22.03.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 159