Veřejnoprávní smlouva  č.  22/VPS/6/2017
uzavřená mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Dalešice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 17.05.2017 Účinnost od: 21.06.2017 Zrušeno: 21.06.2018
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 58