Dodatek  č.  143/VS/2010 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Město Touškov a obcí Kozolupy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.2010 Účinnost od: 09.09.2010 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 4/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 491